Naturvernforbundet møter Olje- og energidepartementet

Mandag 6. februar kl. 1200 har Naturvernforbundet møte med Olje- og energidepartementet i Oslo for å diskutere vår klage på NVEs konsesjonsvedtak i Kvanndøla-saken i Rauma.

Deltakere fra Naturvernforbundet på møtet er: Øystein Folden, leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, telefon 91 81 25 42 Gunn Morstøl, leiar i Naturvernforbundet i Rauma, telefon 93 26 43 41

Dette til orientering. Naturvernforbundet med ros til Rauma for vassdragsplan

Prinsipiell klage på kraftutbygging fra Naturvernforbundet

Rauma: Minikraftverk får ikke endre grensene til landskapsvernområdet i Kvanndalen

Dalsida i Kvanndalen i Rauma – grenseendring i landskapsvernområde?

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Kommentarar til NVE sitt vedtak