Naturvernforbundet negative til utbygging av Sandåa

Dersom det blir gitt konsesjon til Sandåa, kan Halsa kommune vere utan bekkekløft og fossesprøytlokalitet med naturleg vassføring. Utbygginga har også mange andre konsekvensar.

På denne bakgrunn rår Naturvernforbundet frå at NVE gir konsesjon til utbygging av Sandåa.