Naturvernforbundet: Nei til vindpark i Fræna

Omsynet til dei mange naturverdiane gjør at Naturvernforbundet går mot planane om vindpark i Fræna. – Naturvernforbundet vil minne om at naturområde ikkje er fornybare ressursar, sjølv om vinden som bles forbi er det. Søknaden om vindpark kan ha gode målsetjingar, men lokaliseringa er i dette tilfellet feil, seier leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Fræna vindpark