Naturvernforbundet og folkehelseomsyn i kommuneplan

På ein Nasjonal konferane om folkehelse i kommuneplan i Molde i september 2008 blei Øystein Solevåg frå Naturvernforbundet utfordra på å seie noko om miljø og helse i plan.

Solevåg er medlem av landsstyret i Norges Naturvernforbund og fylkesstyret i Møre og Romsdal. I tillegg har han yrkesbakgrunn frå miljøretta helsevern.

Øystein Solevåg har telefon 40 23 47 05. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Innlegget til Øystein Solevåg