Naturvernforbundet og Grønn hverdag etterspør økologisk skolefrukt

Åndalsnes barnehage skal bli Miljøfyrtårn. I den forbindelse ønsker de økologisk skolefrukt. Leverandøren, Bama, har tidligere avvist å levere økologisk skolefrukt. Nå engasjerer Grønn hverdag og Naturvernforbundet seg for å få en endring.

I et brev til Bama i Ålesund viser Grønn hverdag og Naturvernforbundet til at skolefruktordninga er viktig, men at den blir enda bedre når elevene samtidig kan gjøre en innsats for å redusere forurensningen fra og giftbruken i landbruket gjennom å spise økologisk frukt.

Organisasjonene stiller fire spørsmål til Bama:

1. Ønsker Bama å sørge for at skoler som er opptatt av miljø og som ønsker seg økologisk skolefrukt får tilgang til dette?

2. Dersom dere kan levere økologisk frukt, kan dette tilbys til en pris som gjør dette til et reelt tilbud for skolene?

3. Kan dere klare å skaffe økologisk skolefrukt som et tilbud til alle skolene i Rauma?

4. Dersom Bama ikke kan levere økologisk skolefrukt selv regner vi med at dere ikke vil hindre skoler som er opptatt av miljøet i å inngå avtaler med leverandører som kan tilby økologisk skolefrukt?

Mari Melbø Rødstøl, miljørådgiver i Grønn hverdag, kan kontaktes på telefon 91 10 08 29.

Øystein Folden, leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, kan kontaktes på telefon 91 81 25 42.

Les brevet fra Grønn hverdag og Naturvernforbundet til Bama