Naturvernforbundet og klimaendringane

Sivilingeniør Knut Mele hadde eit innlegg i Nytt i Uka 9. mars 2005 der han han etterlyser det faglege grunnlaget til Naturvernforbundet når vi ønskjer å arbeide for å hindre menneskeskapte klimaendringar. Naturvernforbundet svarar i Nytt i Uka 16. mars.

Les svaret frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal i Nytt i Uka 16. mars