Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening klagar på skogsbilveg i Surnadal

Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening i Møre og Romsdal klagar på ein planlagd skogsbilveg i Stangvik i Surnadal kommune. Skogsbilvegen kjem i utgangspunktet i konflikt med verdifulle naturverdiar og kommunen har heller ikkje kravd stenging med bom.

Sjølve klagebrevet frå Naturvernforbundet og NOF til Surnadal kommune er unnateke offentlegheit på grunn av dei naturverdiane klagen gjeld.

Øystein Folden kan kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Avgjerd frå Fylkesmannen i saka