Naturvernforbundet om Skardsøya og vindkraft

Brev til Njordr.

Njordr har i media gitt uttrykk for at Naturvernforbundet støttar vindkraftprosjektet på Skardsøya. Naturvernforbundet har i brev til selskapet tydeleggjort at dette ikkje er rett.

Etter at Naturvernforbundet sendte brevet til Njordr, har det kome følgjande svar:

Hei og takk for brev

Oppdatering av konsekvensutredning og ny konsesjonssøknad vil være klar rundt midten av april, og vil da være offentlig tilgjengelig med kart og beskrivelser av konsekvenser for biologisk mangfold. NVE vil legge ut denne informasjonen, arrangere folkemøte samt be om høringsuttalelser. Vi håper at vi har klart å redusere uheldige virkninger av anlegget noe relativt SAE Vinds tidligere planer, idet dette har vært et fokusområde for oss. Blant annet vil kraftledningen gå som jordkabel og ikke som luftledning og vi har også lykkes i å legge om adkomstvei noe slik at den unngår følsomme naturområder. Vi viser i den forbindelse til konsekvensutredningen fra 2010 som er tilgjengelig på NVEs nettsider. Videre vil vi også redusere lyspåvirkning fra turbinene ved at lys kun tennes når fly er nærmere enn 1500 m. Produksjonen fra anlegget vil også tredobles på et område som er marginalt større enn tidligere prosjekt.

Vi har jobbet med prosjektet siden i fjor sommer. Vi prøvde å ringe deg før samrådsmøtet i Aure sist uke, men fikk dessverre ikke svar.

Vi har ikke lest alle artikler i Tidens Krav men går utifra at du referer til vår kommentar om at leder i naturvernforbundet sentralt uttaler seg positiv til mer vindkraft i Norge i avisen nordvestnytt forrige onsdag, mens Naturvernforbundets lokalavdeling i Aure i samme avis hevder at Norge ikke trenger vindkraft. Vi kunne sikkert vært mer presis i vår uttalelse, men har dessverre heller ikke fått forelagt noe sitat for verifikasjon av journalisten fra Tidens Krav. Beklager om dette kom ut feil.

Dersom prosjektet skulle få konsesjon, hadde vi satt pris på et samarbeide med dere om hvordan vi allikevel kan gjøre tiltak for å redusere potensielle skadevirkninger for  naturmiljøet.

 

Med vennlig hilsen

 

Tore Ivar Slettemoen

Founder / VP Finance & Business Development