Naturvernforbundet om utbygging i Solavågen

Naturvernforbundet har sendt uttale til Sula kommune om utbygging av Johansgarden i Solavågen.

Uttalen ber om at ei eventuell utbygging blir tilpassa det svært sårbare landskapet.

For mer informasjon kan Endre Juliebø i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 70 15 07 44. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Uttalen frå Naturvernforbundet til oppstart av reguleringsarbeidet

Uttale til reguleringsplanen på offentleg ettersyn