Naturvernforbundet ønsker ikke mudring ved Vikanholmen

Dette kommer fram i en høringsuttalelse til søknaden fra Vikan Næringspark om mudring og utfylling av et område ved Vikanholmen i Kristiansund.

Naturvernforbundet viser til at dette er et område som er utsatt for betydelige miljøbelastninger, samtidig som det mangler overordnede planer og vurderinger for hvordan området kan få en akseptabel miljøstandard. Det å gi enkelttillatelser inne i et slikt område, oppfatter Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy som svært uheldig.