Naturvernforbundet ønsker miljøkrav for flyplassane

Møre og Romsdal fylke har til vurdering utsleppsløyver for flyplassane i fylket. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vil oppmode Møre og Romsdal fylke om å stille krav til kjemikaliar nytta til fjerning av is frå rullebana.

Slik Naturvernforbundet ser det, bør ikkje Møre og Romsdal fylke gi løyve til bruk av kjemikaliar som ikkje oppfyller dei sams nordiske miljøkrava på flyplassane i Møre og Romsdal.

Dette skriv Naturvernforbundet i ein uttale. Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil bli medlem

Jeg vil gjerne støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for redusert forurensning

Les uttalen frå Naturvernforbundet