Naturvernforbundet på pressekonferanse om Borgundfjorden onsdag

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn møter opp på pressekonferansen om forurensning i Borgundfjorden. Pressekonferansen holdes på Rådhuset i Ålesund onsdag 15. februar kl. 1300.

Hensikten med pressekonferansen er todelt. For det første presenterer Statens forurensningstilsyn to nye rapporter om forurensningssituasjonen. Tidligere er verdens høyeste nivåer av bromerte flammehemmere påvist i fjorden. Naturvernforbundet har engasjert seg i denne saken i lang tid, og ser fram til å få de nye resultatene på bordet.

Det andre hovedtemaet på pressekonferansen er at Møre og Romsdal fylke presenterer et forslag til en oppryddingsplan for fjorden. Naturvernforbundet er kritisk til måten denne planen har blitt utarbeidet på. Til tross for gjentatte forespørsler og støtte fra Statens forurensningstilsyn har Naturvernforbundet blitt nektet alle former for innsyn eller deltakelse i dette arbeidet. Det er derfor usikkert om Naturvernforbundet kan ha tillit til fylkets forslag.

Det er viktig i denne sammenhengen å være klar over at en viktig årsak til forurensningsproblemene i fjordene våre er at kontrollmyndighetene, Statens forurensningstilsyn, fylkene og kommunene, ikke har gjort jobben sin. Når disse myndighetene etterpå stenger seg inne på et rom for å lage planer, mener Naturvernforbundet det er grunn til å følge nøye med.

For å komme i kontakt med Naturvernforbundet kan Hildur Rødstøl kontaktes på telefon 70 15 42 94 eller Kjersti Finholt på telefon 92 29 97 38. Deltakerne kan også nås på epost alesund(a)naturvern.no. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for å ta vare på naturen

Invitasjonen til pressekonferanse som har gått ut ser slik ut:

INFORMASJONSMØTE PRESSEKONFERANSE

Onsdag den 15. februar 2006 arrangeres det informasjonsmøte / pressekonferanse om miljøsituasjonen i Borgundfjorden basert på undersøkelsene som ble gjennomført høsten 2005.

Tidspunkt: 15.02.2006 kl. 13.00

Sted: Ålesund rådhus, møterom 463 (lavblokka)

Agenda

* Kort presentasjon om bakgrunnen for møtet

* Presentasjon av miljøundersøkelsene i Borgundfjorden («Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Borgundfjorden – fase 2» – NIVA/Multiconsult, «Kartlegging av utvalgte miljøgifter i Åsefjorden og omkringliggende områder» – NIVA i samarbeid med NILU, Multiconsult og Møreforsking, «Utslipp av bromerte flammehemmere til luft i Ålesund» – NILU.

* Informasjon om kostholdsråd

* Tiltaksplaner – videre arbeid

* Tid til spørsmål – drøfting

Til stede på møtet blir: Grete Strand, Jon L. Fuglestad og Reidar Evensen fra Statens forurensningstilsyn (SFT), John Artur Berge fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Arne Sletta fra Mattilsynet, Kolbjørn Megård, Per Fredrik Brun og Bjørn L. Rusken fra Møre og Romsdal fylke, Morten Ugelvik fra Sula kommune og Gunnar Godø fra Ålesund kommune.

Leder i Nytt i uka

Sunnmørsposten 16. februar 2006

Tiltaksplanen

Kartlegging av utvalgte miljøgifter i Åsefjorden og omkringliggende områder.

Utslipp av bromerte flammehemmere til luft i Ålesund