Naturvernforbundet på reiselivskonferanse i Eikesdal

Fylkesleiar Øystein Folden hadde innlegg om naturbasert reiseliv på naturens vilkår på ein konferanse tysdag 7. august om naturbasert reiseliv under Eikesdalsdagane.

Eikesdal har vore sentrum for mange diskusjonar og konfliktar om natur og naturvern opp gjennom åra. – Vi i Naturvernforbundet er glade for at arrangørane i Nesset Næringshage har invitert oss, sa Øystein Folden.

Foredraget til Folden er lagt ut under. Dersom det er nokon som ønskjer å satse på naturbasert reiseliv eller økoturisme i vårt fylke er det berre å ta kontakt. Naturvernforbundet vurderer å etablere eit nettverk.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Foredraget til Øystein Folden