Naturvernforbundet positive til etablering av parkeringstunnel i Ålesund

Dersom etableringen av en parkeringstunnel i Aksla følges opp med en sanering av gateparkering som er større enn etableringen av nye parkeringsplasser, men Naturvernforbundet i Ålesund og omegn at Aksla Parkering kan være en god idé.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn ser det som et mål å redusere biltrafikken inn til Ålesund sentrum.

For Naturvernforbundet er det derfor ikke noe mål å øke parkeringskapasiteten i bykjernen. Det er heller ikke noen mangel på parkeringsplasser i Ålesund sentrum i dag. Naturvernforbundet mener derfor at bygging av et parkeringshus må følges av en reduksjon i gateparkeringen som er større enn det antallet parkeringsplasser som tilføres gjennom et eventuelt nytt anlegg i Aksla.  Dette vil frigjøre areal som må brukes til å bedre forholdene for fotgjengere og sykelister.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn mener også at det er viktig å velge en innkjøring som i minst mulig grad fører til økt støy og forurensing for folk som bor i sentrum.  Naturvernforbundet ber derfor at det blir utredet andre alternativer for innkjøring enn det som ligger i forslaget.