Naturvernforbundet purrar på svar om miljøvennleg trevirke

Epost frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Reitan Veisikring as 17. juli 2006.

Det som står nedanfor skreiv vi 15. mai i år. Eg kan ikkje sjå at vi har fått noko svar. Det har gått lengre tid med svar enn det som må påreknast. Om ei veke sender vi difor saka til Mattilsynet for oppfølging etter miljøinformasjonslova om vi ikkje har fått tilfredsstillande svar frå dykk i mellomtida.

Med helsing

Øystein Folden

leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

6630 Tingvoll

tlf 918 12 542 / 71 53 33 31