Naturvernforbundet savner alternativer for Subsea7 på Vigra

I en uttale til utredningsprogrammet for etablering av Subsea7 ved Gjøsundet på Vigra etterlyser Naturvernforbundet ytterligere omtale av alternative lokaliseringer. Naturvernforbundet er også opptatt av forholdet til de to naturreservatene anlegget skal plasseres mellom.

Subsea7 er et stort selskap innen leveringer av varer og tjenester til oljesektoren. De ønsker å etablere et røranlegg på Vigra, og har foreslått tema som bør utredes i den sammenheng.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er opptatt av hvor anlegget skal lokaliseres og hvilke konsekvenser den foreslåtte lokaliseringen på Gjøsundneset, Gjøsundmyra og videre mot flyplassen vil få.

Anlegget vil bli lagt mellom to naturreservat, Blindheimsvik og Rørvikvatnet. Disse er også registrert som internasjonalt verneverdig våtmarksområder, såkalte Ramsar-områder. Naturvernforbundet er usikker på hvordan anlegget til Subsea7 vil kunne påvirke disse naturreservatene, og ber Giske kommune sørge for at dette blir utredet.

Naturvernforbundet ønsker også utredet mulig kjøp av ekstraarealer til utvidelse av reservatene for å sikre disse bedre, samt fond til framtidig skjøtsel av områdene.

For mer informasjon kan leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Fastsatt utredningsprogram for Subsea 7

Oppsummeringsnotat Subsea7