Naturvernforbundet seier nei til deponi på Rausand

Bergmesteren Raudsand AS søker om å behandle og deponere botnaske på Raudsand. Naturvernforbundet ber om at søknaden blir avslått.

Naturvernforbundet er av fleire grunnar svært kritiske til søknaden, og ber difor om at denne blir avslått.