Naturvernforbundet sier nei til boliger på Hatlaåsen

Nordplan har skissert en utbygging av boliger på Hatlaåsen i Ålesund. Naturvernforbundet i Ålesund og omegn mener en utbygging som skissert at Nordplan vil forrige friområdet på Hatlaåsen på en svært uheldig måte. Naturvernforbundet går derfor imot planene om utbygging på Hatlaåsen.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

v/ Yngve Birkeland

Kalvøyveien 1 b

6014 Ålesund 20. mai 2008

Nordplan

Avd. Ålesund

Apotkergata 9 A

6004 Ålesund

Høringsuttalelse angående regulering for boliger på Hatlaåsen

Vi viser til brev fra ¼ – 2008 om oppstart av regulering for Haltlaåsen.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn mener at en utbygging slik den er skisssert i brevet fra Nordplan vil komme i sterk konflikt med friområdet på Hatlaåsen.

Området er et mye brukt friareal for store befolkningsgrupper i Ålesund. I følge kommunen sin brosjyre: ”Ti turmål i Ålesund” står det at Hatlaåsen er blant de ”to mest brukte turmålene for bosatte i områdene Breivika, Lerstad, Gåseid, Hatlane og Åse.”

Det er viktig å ta vare på slike områder i en by som Ålesund. Det er viktig for folks trivsel og helse med turmuligheter i nærhet til der folk bor.

En forringelse av dette friområdet vil være svært uheldig. Naturvernforbundet i Ålesund og omegn går derfor imot planene om utbygging på Hatlaåsen.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

v/Yngve Birkeland

Telefon 97 40 27 87 Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen