Naturvernforbundet skal være vaktbikkje for strandsonen

– Strandsonen og naturområder i Ålesund, Sula og Giske har bruk for ei vaktbikkje. Naturvernforbundet skal være den vaktbikkja! Dette er første punkt i det nye arbeidsprogrammet til Naturvernforbundet i Ålesund og omegn, som også varsler arbeid mot miljøgifter og for kildesortering, kollektivtransport og gang- og sykkelveger. På årsmøtet ble ellers Hildur Rødstøl gjenvalgt som leder.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er et lokallag av Norges Naturvernforbund som dekker kommunene Ålesund, Sula og Giske.

Kontaktdata for lokallaget er: NATURVERNFORBUNDET I ÅLESUND Hildur Rødstøl Slevika 21 6016 ÅLESUND telefon heime 70 15 42 94 epost: hildurro@start.no

Les årsmeldingen fra 2004 og arbeidsprogrammet for 2005

Les referat fra årsmøtet 2. mars 2005

Rekneskap 2004 for Naturvernforbundet i Ålesund og omegn