Naturvernforbundet slaktar småkraftplanar i Ørsta

Naturvernforbundet har mykje pent å seie om Fladalen og Sætreelva. Når det gjeld planane Tussa har om utbyggingar i området, er derimot Naturvernforbundet svært kritiske. – Vi finn så mange feil i søknaden at vi ikkje kan lite på resten av det vi les, meiner Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet rår difor sterkt frå at Tussa får konsesjon til å byggje Dalegjerdet og Standal kraftverk.

Knut Festø i Naturvernforbundet i Ørsta og Volda kan kontaktast på telefon 70 07 89 84.

Les uttalen frå Naturvernforbundet til Norges vassdrags- og energidirektorat

Les uttalen frå Naturvernforbundet til Norges vassdrags- og energidirektorat

Olje- og energidepartementet gir konsesjon til Dalegjerdet kraftverk i Ørsta