Naturvernforbundet søker fylket om støtte

Møre og Romsdal fylke har vedteke å starte prosjektet «Energiregion Møre». Samstundes slit Naturvernforbundet som den viktigaste miljøorganisasjonen i fylket med å gå rundt økonomisk. Fylkeslaget har difor sendt ein søknad om støtte til Møre og Romsdal fylke.

Kontakt Øystein Folden på telefon 91 81 25 42 for meir informasjon.

Her er søknaden