Naturvernforbundet spør Agder energi om vindkraft i Møre og Romsdal

Agder energi har etter det Naturvernforbundet kjenner til aktivitetar på vindkraftfeltet i Møre og Romsdal.

No har Naturvernforbundet kontakta Agder energi og bede om å bli orientert om planane til selskapet.

Brev til Agder energi om rett til miljøinformasjon