Naturvernforbundet spør Fylkesmannen om rovdyrfellinger

Norges Naturvernforbund har registrert at enkelte fylkesmannsetater innvilger fellingstillatelser på rovvilt etter meget kort behandlingstid, til og med basert på muntlig kontakt.

Naturvernforbundet ber fylkesmannen bidra til at det blir satset mer på informasjon om aktuelle tiltak i beitenæringene og om at det blir informert bedre om rovviltartenes oppførsel. Naturvernforbundet reagerer på flere tilfeller av påstått «truende adferd» fra rovdyr – med påfølgende krav om felling.

Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund har telefon 91 61 21 91. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet fra Norges Naturvernforbund til fylkesmennene

Brev til Direktoratet for naturforvaltning fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Betinga fellingsløyve 2006 – 2007

Bestandsstatus gaupe, jerv, ulv og bjørn