Naturvernforbundet spør helseforetaka om energibruk i bygg

I Dagsavisen tidlegare i haust, blei det hevda at 40 av 60 sjukehus har fossil oppvarming i form av olje eller gass. Naturvernforbundet meiner offentlege verksemder har eit ansvar for å gå foran og etterspørre meir berekraftige oppvarmingsløysingar, som varme basert på bioenergi, varmepumpar, solvarme osb. Difor kontaktar Naturvernforbundet no helseforetaka og spør om energibruken.

I tillegg til oppvarmingskjelde, spør Naturvernforbundet også om energiforbruk, energiklasse og eventuelle planar om energieffektiviseringstiltak i alle bygga helseforetaka i Møre og Romsdal disponerer.

Som kjent er dette opplysningar Naturvernforbundet etter miljøinformasjonsloven har krav på å få.

Kontaktperson er fylkesleiar Øystein Folden, telefon 91 81 25 42. 

Les brevet til helseforetaka her