Naturvernforbundet spør Kystverket om moglege tiltak mot forureining i Geiranger

Det har vore mykje merksemd om luftforureininga i Geiranger. Naturvernforbundet spør no Kystverket om råd.

Kystverket er ansvarleg styresmakt for hamnene i Noreg, og kan difor seie noko om kva tiltak hamnestyresmaktene har høve til å sette i verk for å få ned forureininga frå skip. Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil bli medlem

Jeg vil gjerne støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for redusert forurensning

Brevet til Kystverket

Svar frå Kystverket

Brev frå Miljøverndepartementet til SFT

Brev frå SFT til Kystverket 10. november 2006

Brev frå SFT til Miljøverndepartementet 27. oktober 2006