Naturvernforbundet spør om giftsprøyting i verneområde

Naturvernforbundet i Molde kjenner til at det er satt i gang tiltak for å begrense/utrydde forekomstene av platanlønn på Veøya i Molde kommune. Naturvernforbundet har selv registrert at det i 2007 ble benyttet Round-up på rotstokken etter felling av platanlønn i landskapsvernområdet.

Naturvernforbundet i Molde er i utgangspunket svært negative til bruk av giftstoffer i naturen. Bare unntaksvis vil målet kunne hellige midlet. Bruk av gift i stedet for mekanisk fjerning av uønskede arter i områder vernet etter naturvernloven , som for eksempel platanlønn på Veøya, må vere gjenstand for en grundig utredning av konsekvensene for resten av naturmangfoldet i området. Naturvernforbundet kjenner ikke til om det i forbindelse med godkjenningen av bruk av Round-up på Veøya er tatt en slik gjennomgang.

Stortinget har vedtatt miljøinformasjonsloven som sikrer rett til å få kjennskap til miljøskadelige aktiviteter. Naturvernforbundet ber derfor Statens naturoppsyn, som er ansvarlig for skjøtsel av verneområder, om å utlevere følgende opplysninger:

1) Målsetningen med skjøtselsarbeidet. Skal all platanlønn på sikt fjernes, eller bare i spesielle områder? Er det bare mortrær som skal fjernes?

2) Gjennomføringen av fjerning av platanlønn: hvilke kjemiske midler blir brukt, andre metoder/virkemidler for fjerning av platanlønn

3) Framdriftsplan for gjennomføring skjøtselstiltakene for fjerning av platanlønn på Veøya.

4) Fylkesmannens vedtak om godkjenning av bruk av giftstoffer (Round-up) i Veøya landskapsvernområde

5) Hvordan sikrer SNO at ikke andre arter blir utsatt for og skadet av giftbruken?

6) Er det noen sammenheng mellom SNOs aktivitet på Veøya og de symptomene på platanlønna som vi har beskrevet over?

Japke Stobbe er leder i Naturvernforbundet i Molde. Hun har telefon 92 02 67 13. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet fra Naturvernforbundet i Molde til Statens naturoppsyn

Veøy landskapsvernområde, Veøyutvalet – protokoll for 2006

Veøy landskapsvernområde, Veøyutvalet – protokoll for 2005

Veøy landskapsvernområde, Veøyutvalet – protokoll for 2004

Veøy landskapsvernområde, Veøyutvalet – protokoll for 2003

Svar frå Møre og Romsdal fylke på miljøinformasjon om Veøya 2008

Svar frå SNO om miljøinformasjon Veøya 2008