Naturvernforbundet spør om giftundersøkelser i Ellingsøyfjorden

Epostkommunikasjon mellom leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn og miljøvernleder Gunnar Godø i Ålesund kommune 7. august 2006.

Fra Naturvernforbundet: Hei! Leser om Ellingsøyfjorden i Sunnmørsposten. Bra at du krever undersøkelser av fisk og krabbe! Har noen spørsmål: – Er ikke områdene utenfor Gangstøvika og Bingsa undersøkt tidligere? (multiconsult?) Er de rapportene tilgjengelige? – Er det noen konkrete planer om å rydde opp/dekke til avfallsdeponiene/fyllplassene i Gangstøvika og Flatholmen. Er det ikke slik at sjøen skyller inn over disse deponiene i dag? – Tror du det kommer til å bli gjort systematiske undersøkelser av biota i Ellingsøyfjorden, slik du foreslår? Vennlig hilsen Kjersti Svar fra Ålesund kommune: Hei igjen. Ellingsøyfjorden er relativt godt undersøkt når det gjelder metaller, PAH og PCB m.v.. Undersøkelsene er bl.a. gjennomført av Multiconsult i forbindelse med utbyggingen på Flatholmen. Det er også gjennomført målinger i forbindelse med utslipp til sjø fra Bingsa og Grautneset (iht. krav fra SFT). Det er ikke gjort undersøkelser av fisk/skalldyr – så vidt jeg kjenner til. Det er ikke konkrete planer om undersøkelser av fisk/skalldyr i Ellingsøyfjorden, men jeg vil ta dette opp i styringsgruppa for å se om dette kan/bør samordnes med videre undersøkelser i Borgundfjorden. En avklaring vil være OK for alle parter. NB! Jeg har undersøkt litt mer om den deformere torsken som ble fanget i Ellingsøyfjorden (jfr. Smp). Alt tyder på at denne fisken stammer fra et oppdrettsanlegg (mange mener også å vite hvilket anlegg!). Det er fanget en del slik fisk både i Valderhaugfjorden og Breidsundet. Alt tyder på at årsakene til deformeringen ikke skyldes forurensning, men mest sannsynlig genetiske årsaker. Spørsmålene ang. avfallsdeponiene oversender jeg til VAR-avdelingen v/ Ingmund Alvestad. mvh
Gunnar Godø

Miljørisikovurdering av Bingsa – Trinn 1

Miljørisikovurdering for Bingsa – Trinn 2

Miljørisikovurdering Gangstøvika

Oppslag i Sunnmørsposten 5. august 2006 om fisk i Ellingsøyfjorden