Naturvernforbundet spør om inngrep i strandsona

Spørsmål til Ørskog kommune.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har sendt vedlagde brev til Ørskog kommune.