Naturvernforbundet spør om jerveforvaltninga

I to brev stiller Naturvernforbundet fleire spørsmål ved jerveforvaltninga slik ho foregår i dag.

Naturvernforbundet er opptatt av å oppretthalde den sørvestlige jervestammen i Midt-Noreg. I tillegg reagerer Naturvernforbundet på bruken av hiuttak.