Naturvernforbundet spør om parkering ved Krifast igjen

Naturvernforbundet etterspør stadig svar frå Statens vegvesen når det gjeld parkeringstilhøva på Bergsøya for dei som køyrer dit for å gå på Timeekspressen.

Naturvernforbundet har tidlegare tatt opp med Statens vegvesen at det er nødvendig med meir parkering. Førebels har vi berre fått ei munnleg negativ tilbakemelding.

Parkeringsproblema har ikkje blitt mindre. Det er viktig å legge til rette for at fleire kan ta bussen. Difor tek Naturvernforbundet no opp att saka.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for betre kollektivtransport

Brevet til Statens vegvesen