Naturvernforbundet spør om Saudebotn kraftverk i Norddal

Epost til NVE.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har fått nokre spørsmål til Saudebotn kraftverk, og ønskjer difor å sjå konsesjonsdokumentet og vilkåra knytt til dette kraftverket.

Det er enklast for oss om dokumentet blir sendt som epost. Viss dette ikje let seg gjere, er adressa:

Øystein Folden 6630 TINGVOLL

Saudebotn kraftverk

Registreringsnr 4128 Konsesjonstittel Saudebotn kraftverk Hovedstatus Avgjørelse till. § 8 ikke nødvendig Konsesjonsdato 04.02.2005 Reglement Vilkår Sakstype / sakstekst C-41 Utbygging vannkraftverk Tillatelse Arkivkode / saksnr / journalnr 200403871 / 911-511.1 / Vassdragsnr / vassdragsnavn 099.Z TAFJORDVASSDRAGET Kommunenr / Kommunenavn 1524 NORDDAL Innehaver av konsesjonen 25766 Tafjord Kraftproduksjon AS Evt ny innehaver Sammendrag