Naturvernforbundet spør om spreiing av japanlerk i Averøy

Spørsmål til Averøy kommune.

Kunnskapen om spreiing av japanlerk er førebels liten i Noreg, men det kjem spørsmål som gjer at det kan vere nyttig å samle inn fleire observasjonar.

Naturvernforbundet har merka seg forekomstar av japanlerk på Averøya, og ber om grunnlagsdokumentasjon som kan danne grunnlag for ei synfaring vinteren eller våren 2016.