Naturvernforbundet spør om straumforbruk

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal viser til miljøinformasjonsloven og har sendt eit spørsmål til Averøy Seafood AS.

Tidens Krav melder at Averøy Seafood AS er klar for oppstart med anlegg i Tøfta på Averøya.

Naturvernforbundet ønskjer nokre opplysningar og viser til reglane i miljøinformasjonslova.
1. Kva vil maksimalt effektuttak vere når anlegget er i drift?
2. Kva er årleg forbruk av straum når anlegget er i drift?