Naturvernforbundet spør om tursti i Sandvika

Naturvernforbundet har fått kjennskap til at det er ein tursti under planlegging i området Kolvika – Sandvika. I den samanheng stiller Naturvernforbundet nokre spørsmål.

Naturvernforbundet meiner det er viktig å få kartlagd tilhøvet til naturmangfald før ytterlegare planlegging skjer.