Naturvernforbundet spør Senterpartiet om vegbygging

Senterpartiet sin fylkesordførarkandidat i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne, sa i eit valintervju med Sunnmørsposten 9. juli 2007 at han vil redusere CO2-utsleppa i Møre og Romsdal gjennom å utvide talet på køyrefelt på E136. Naturvernforbundet har sendt Vatne eit spørsmål.

Hei, i eit valkampintervju i Sunnmørsposten i dag blir du sitert på at du vil redusere CO2-utsleppa gjennom å utvide talet på køyrefelt på E136.

Naturvernforbundet er nok i utgangspunktet kritisk til dette klimatiltaket, men vi må alle tenke nytt i klimadebatten. Det er difor viktig at alle tiltak blir vurderte grundig. Kan du sende oss det klimareknestykket du baserer dette tiltaket på?

Øystein Solevåg

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Mobil 40 23 47 05

Epost moreromsdal@naturvern.no

Internett www.naturvern.no/moreromsdal

Oppslaget i Sunnmørsposten