Naturvernforbundet spør Statens vegvesen om energibruk

Naturvernforbundet har høyrt om at Statens vegvesen skal byggje ei rundkøyring i Rensvikkrysset. På grunn av motbakke opp til rundkøyringa er det tale om å legge til rette for oppvarming av vegbanen.

Naturvernforbundet spør Statens vegvesen om det er aktuelt å legge til rette for bruk av varme frå sjø, grunn eller luft til slik oppvarming.

Øystein Folden kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les brevet til Statens vegvesen