Naturvernforbundet startar arbeidet med lokalvalet i 2007

Naturvernforbundet vil arbeide for å sette miljø på dagsorden i valet i 2007.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal var aktive i forbindelse med Stortingsvalget i fjor høst. Da gjennomførte vi en undersøkelse blant listetoppene om deres syn på en del miljøsaker (se under). Neste år er det lokalvalg, og i stedet for å komme i etterkant med terningen vår har vi et håp om at vi kan få større innvirkning på hva lokal- og fylkespartiene faktisk går til valg på. Vi håper også at miljø blir en viktig sak ved valget i 2007.

For å få til dette tar Naturvernforbundet i Møre og Romsdal sikte på å utarbeide et utfordringsdokument med de viktigste natur- og miljøutfordringene for vårt fylke. Vi vil også gjerne møte programnemnder, fylkesstyrer o.l. i de politiske partiene i løpet av året og litt utover i 2007 for å diskutere disse utfordringene og noen forslag til løsninger.

Denne henvendelsen er sendt fylkespartiene.

For mer informasjon: Kontakt Øystein Folden på 91 81 25 42. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Jeg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Prosjektbeskrivelse – støtte fra FNF Møre og Romsdal