Naturvernforbundet stort sett fornøyd med forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell

Norges Naturvernforbund ser meget positivt på at det blir laget en forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell. I forvaltningsplanen står det at når det er konflikt, skal verneinteressene prioriteres; brukerinteressene skal tilpasse seg hensynet til verneinteressene. Dette er et meget viktig prinsipp å overholde for å sikre de viktige verdiene innenfor verneområdene.

Norges Naturvernforbund går sterkt imot planene om å åpne for skitrekk inn i landskapsvernområdet ved Eikesdal i Møre og Romsdal og planene om skogsbilveg på «Middagshjellen». Videre er Naturvernforbundet kritisk til noen av aktivitetene Turistforeningen planlegger på Dovrefjell.

I Naturvernforbundet har Alette Sandvik koordinert skriving av høringsuttalelsen. Hun treffes på telefon 73 51 52 24.

Les uttalelsen fra Norges Naturvernforbund