Naturvernforbundet svært kritiske til utbygging av Erstadelva i Øksendal

Naturvernforbundet stiller ei lang rekke kritiske spørsmål til planane om å bygge ut Erstadelva i Øksendal. Dette er eit av dei mest kjente vassdraga i Sunndal kommune.

Det er søkt om å bygge ut Erstadelva frå kote 560 til kote 15. Det er ikkje avklart om vatnet skal gå i nedgravd rørtunnel eller om røra skal gå i dagen, eit alternativ Naturvernforbundet karakteriserer som utdatert.

Det blir søkt om tørrlegging av fossen om lag 80% av året, dei biologiske vurderingane er ikkje omfattande.

For meir informasjon kan Øystein Folden kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet til NVE i saka

Sunndal kommune seier nei til utbygging!

Saksframlegget i Sunndal kommune

Uttale frå Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS