Naturvernforbundet trekk klage i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll har tidlegare klaga på reguleringsplan for Rv 70 mellom Øydegard og Brunneset. Klagen blir no trekt.

Med den tilleggsundersøkinga som er gjort langs den aktuelle strekninga med omsyn til dei biologiske verdiane og dei tilpassingane som er varsla teknisk som følgje av dette, er planprosessen no i samsvar med det Naturvernforbundet meiner er nødvendig.

For meir informasjon kan Øystein Folden kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid

Naturvernforbundet i Tingvoll trekk klage

Avgjerda frå Fylkesmannen i saka