Naturvernforbundet uroa over inngrep i Nysetra- og Herjevatnområdet

Naturvernforbundet er uroa over at Rauma kommune vil byggje ut urørte område. Dette kjem fram i ein felles uttale frå Naturvernforbundet i Rauma og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Naturvernforbundet har fleire kommentarar til planlagde hyttefelt og til planane om utbygging av Herjevatnet.

Gunn Nordheim Morstøl har telefon 93 26 43 41

Øystein Folden kan kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Høringa frå kommunen

Kart