Naturvernforbundet utfordrar kyrkja på kaffi

Naturvernforbundet vil ha rettferdig og økologisk kyrkjekaffi og utfordrer dei kyrkjelege fellesråda i Møre og Romsdal til å sørge for dette.

Naturvernforbundet ber om svar innan 1. november 2005 på om dei kyrkjelege fellesråda vil servere rettferdig og økologisk kaffi og te.

Leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les brevet frå Naturvernforbundet til dei kyrkjelege fellesråda i Møre og Romsdal