Naturvernforbundet varslar om ulovleg dumping i Kristiansund

Brev frå Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy til Miljødirektoratet.

Dette gjelder Miljødirektoratets anmeldelse av en bedrift i Kristiansund. I og med at Miljødirektoratet nå anmelder bedriften som har hatt ulovlige utslipp til sjø i Kristiansund, vil Naturvernforbundet bidra med den informasjonen som er kommet oss i hende i forbindelse med denne saken.

Det synes for oss som at denne saken har avdekket en ukultur i området, og at det ikke er uvanlig å dumpe industriavfall på denne måten.

Naturvernforbundet oversender derfor det materialet vi så langt har. Skulle det være nødvendig med ytterligere opplysninger vil vi så langt mulig være behjelpelige.

Mvh

Johan Fredrik Schmedling

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.