Naturvernforbundet vil begrense motorferdselen på Sulafjellet

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har gitt uttale til Sula kommune i forbindelse med søknad om kjøring i Vonløypa i Langevåg.

Naturvernforbundet mener det er viktig at kommunen begrenser motorferdselen i utmark, både på grunn av hensynet til det biologiske mangfoldet (forstyrrelse av fugler og dyr, ødeleggelse av vegetasjon) og av hensyn til friluftsfolk. Naturvernforbundet mener at det er viktig å føre en restriktiv politikk i forhold til omfanget av ferdsel med motorkjøretøy på fjellet.

Forslaget fra Naturvernforbundet er derfor at antall turer begrenses til fire i halvåret.

Brevet fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn til Sula kommune

Søknad til Sula kommune om kjøring

Kart over Vonløypa

Logg kjøring juli 2005

Logg kjøring 18. oktober 2005

Logg kjøring 22. oktober 2005

Logg kjøring november 2005

Logg kjøring 3. desember 2005

Logg kjøring 8. desember 2005

Logg kjøring 15. desember 2005