Naturvernforbundet vil ha annen tildeling av leteområder til oljeindustrien

Regjeringen foretar en gjennomgang av ordningen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Naturvernforbundet tar til orde for en avvikling av TFO-ordningen.

TFO-ordningen bidrar vesentlig til å øke arealtilgangen og letevirksomheten på norsk sokkel, og er derfor en av de viktigste drivkreftene for en økning i Norges framtidige klimagassutslipp. Dette er i seg selv en viktig grunn til å revurdere ordningen. Men i tillegg til å legge til rette for økt framtidig klimaforurensning, reiser TFO-ordningen en rekke problemer for andre miljømål og for den politiske styringen av norsk olje- og gassvirksomhet.

TFO-ordningen strider klart mot sentrale målsettinger på miljøområdet, og bidrar i tillegg til å redusere både politiske myndigheters påvirkning på petroleumsforvaltningen og andre samfunnsinteressers medvirkning i forvaltningsprosessene. På denne bakgrunn er Norges Naturvernforbund av den klare oppfatning at ordningen må avvikles. Dersom TFO-ordningen skulle videreføres, mener Norges Naturvernforbund at

– det må innføres åpne høringer i forbindelse med TFO-rundene, på samme måte som ved ordinære konsesjonsrunder

– man må i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av forvaltningsplanene for Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet/Lofoten sørge for at ingen særlig verdifulle og sårbare områder omfattes av TFO

– utstrekningen av de forhåndsdefinerte områdene må behandles og avgjøres i forbindelse med forvaltningsplanprosessene, og det må åpnes for å redusere TFO-områdenes utstrekning.

Kontaktperson for denne saka er fylkesleiar Øystein Folden, telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les høringsuttalelsen fra Norges Naturvernforbund til Olje- og energidepartementet