Naturvernforbundet vil ha auka vassføring i Gaudalselva i Sunndal

Seterkraft har søkt om å få redusere minstevassføringa i Gaudalselva frå 290 l/s til 140 l/s frå 1. oktober til 30.april og frå 50 l/s til 20 l/s resten av året. Naturvernforbundet er svært negative til søknaden.

Gaudalselva er berre eit av svært mange elver som er utbygd i Sunndal.

Naturvernforbundet kunne heller tenkt seg å søke om auka minstevassføring i Gaudalselva.