Naturvernforbundet vil ha bedre kildesortering på Sunnmøre

Ålesundregionens utviklingsselskap (ÅRU) har tatt opp igjen arbeidet med en fellesløsning for avfallshandtering for medlemskommunene. Naturvernforbundet ønsker å bli involvert i arbeidet med å sikre innbyggerne på Sunnmøre en mer miljøvennlig avfallshåndtering og ber ÅRU om et møte.

Økt forbruk medfører at avfallsmengdene øker raskt. Vi produserer stadig mer avfall. Den årlige avfallsmengden har det siste tiåret økt dramatisk, avfall fra husholdninger er nesten doblet. Det er ofte mulig å gjenvinne materialene i avfall, dette kan gi redusert press på utvinning og produksjon av nye råvarer, lavere energiforbruk og ikke minst reduserte klimagassutslipp.

Det er kommunene som avgjør hvor godt tilbud innbyggerne får når det gjelder mulighetene til å kildesortere. Statistisk Sentralbyrå rangerer norske kommuner i forhold til hvor flinke de er til å sørge for av husholdningsavfall. Kommunene i ÅRU-området ligger gjennomgående lavt, med unntak av Vanylven kommune.

ÅRU har satt igang arbeid med å lage en kommunedelplan for avfall i de av medlemskommunene som er interesserte. Naturvernforbundet mener vi kan bidra positivt i eventuelle arbeidsgrupper som oppnevnes, og håper vi blir invitert til å delta, og at vi ellers får mulighet til å diskutere aktuelle utfordringer med kommunene og fagpersonellet som skal utarbeide selve kommunedelplanen.

For mer informasjon kan leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les brevet til ÅRU

Avfallsdata for 2006 fra Statistisk Sentralbyrå

Foredrag på ÅRU-møte 27. august 2007

Klimanytte av gjennvinning – rapport fra Norsk industri

Avfallssamarbeid for ÅRU-kommunene – rapport frå februar 2008