Naturvernforbundet vil ha meir gaupe i Tingvoll

Naturvernforbundet stiller nokre spørsmål til Tingvoll kommune i samband med ein debatt om gaupe.

Naturvernforbundet peiker på at den auka hjortebestanden er eit trugsmål mot fleire truga artar i Tingvoll.

Gaupa har ein viktig økologisk funksjon i å regulere hjortebestanden.