Naturvernforbundet vil ha meir nøkterne hytter i Skorgedalen og Ljøsådalen

Naturvernforbundet har gitt uttale til Rauma kommune sin kommunedelplan for Skorgedalen og Ljøsådalen.

I uttalen frå Naturvernforbundet i Rauma og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal blir det lagt vekt på at energiforbruket til fritidsbustader bør reduserast og at eventuell hyttebygging i veglause område ikkje bør utløyse vegbygging i området.

Gunn Nordheim Morstøl har telefon 93 26 43 41

Øystein Folden kan kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Kommunedelplanen – høyringsutkast