Naturvernforbundet vil ha miljøkrav til snøggbåtar

Tysdag 6. juni skal Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal drøfte anbod for snøggbåttrafikken i fylket. Naturvernforbundet ber utvalet om å innarbeide fleire miljøomsyn.

Generelt er det tre måtar å redusere forureininga frå snøggbåtar på:

  1. Sikre at den enkelte båten forureinar minst mogleg.

  2. Køyre minst mogleg med flest mogleg passasjerar.

  3. Syte for at snøggbåten korresponderer best mogleg med buss i begge endar, slik at biltrafikken i det minste blir redusert.

Naturvernforbundet foreslår konkrete tiltak på alle felta.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les brevet frå Naturvernforbundet til Samferdselsutvalet

Juridisk vurdering av hurtigbåtkjøp

Notat frå Samferdselsavdelinga om hurtigbåtkjøp

Purring på svar i mars 2007